حضور خانم روشندل حافظ کل قرآن رقیه رستم جبری از بوشهر در برنامه قرآنی محفل ۱۴۰۲

«رقیه رستم جبری» پاییز سال ۷۶ و در شش ماهگی از زمان بارداری مادر به دنیا می آید. به دلیل وزن کم به ناچار باید در دستگاه نگهداری می‌شده و مادر جوان یک‌ماه از دیدن جگرگوشه اش محروم می شود. ... ادامه مطلب