نامه ای به ایران!

تو را دوست دارم، به پهنای کویر لوت و دشت کویرت، و به عمق خلیجِ همیشه فارسَت. دوستت دارم به بلندای قلّه‌های البرز و زاگرس و به زلالی آب دریای خزرت... ... ادامه مطلب