خط خطی و نقاشی بچه ها روی دیوار

کافی است به قیافۀ کودک در حال خط کشیدن نگاه کنید و ببینید که چقدر از این کار لذت می‌برد. والدین به دلیل این که از کثیف شدن خانه بدشان می‌آید، کودکان را محدود می‌کنند؛ در حالی که ... ... ادامه مطلب