با طعنه‌های مردم، چه کنیم؟​

من در حال حاضر به لطف خداوند سه فرزند دارم و سنم هم نزدیک 40 هست اما اطرافیان همه مخالف فرزنداوری هستند ایا من وظیفه دارم بچه بیارم با توجه به این موضوعات؟​ ... ادامه مطلب

نامه ای به ایران!

تو را دوست دارم، به پهنای کویر لوت و دشت کویرت، و به عمق خلیجِ همیشه فارسَت. دوستت دارم به بلندای قلّه‌های البرز و زاگرس و به زلالی آب دریای خزرت... ... ادامه مطلب