پس از تکمیل فرم، تأیید نهایی را بزنید
ابتدا استان و سپس شهر را انتخاب کنید . در صورت نبودن نام شهر در لیست، نزدیکترین شهر را انتخاب و نام شهر یا روستا را در قسمت آدرس بنویسید.(ضروری)
تخفیف لحاظ شده:۴۰۰۰۰ تومان
تخفیف لحاظ شده: ۲۵۰۰۰ تومان
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .