مصطفی تو کچلی؟!

*رفتار شهید چمران با همسرشان  شهید چمران بسیار خانم‌شان را دوست داشتند. حرمت خاصی برای ایشان قائل بودند. به او می‌گفتند «پرنده قدس» یعنی صدا می‌زدند ... ادامه مطلب