یکی از ایرادهای بزرگ ما آن است که وقتی به عبادت، فکر می‏کنیم و تصمیم می‏گیریم چیزی به عبادت‏هایمان اضافه کنیم، تنها عبادت‏های مرسوم، مثل نماز و روزه و ذکر و قرآن و … به ذهنمان می‏آید. ما نمی‏خواهیم ارزش این اعمال را نادیده بگیریم؛ امّا کسی که عبادت را در این امور محدود می‏کند، از حقیقت عبادت، غافل یا بی‏‌اطّلاع است.

رسول پاکی و پیامبر مهربانی صلی الله علیه و آله فرمود:

کسی که فرزندش را ببوسد، خداوندعز و جل برای او حَسَنه‏ای می‏نویسد و هر کس فرزندش را شاد کند، خداوند، او را در روز قیامت، شاد می‏کند.[۱]

آیا تا به حال شده وقتی که می‏خواهیم عملی را به عبادتمان اضافه کنیم، بگوییم: خدایا! من می‏دانم که محبّت کردن به بچّه‏ها در نزد تو ارزشمند است و می‏دانم که چه اندازه بوسیدن بچّه‏ها، تو را خشنود می‏کند و می‏دانم که شاد کردن آنان، رضایت تو را به دنبال دارد. من می‏خواهم به عباداتم، اعمالی را اضافه کنم تا احساس نزدیکی بیشتری به تو داشته باشم. از همین رو، می‏خواهم از امروز، فرزندم را بیشتر ببوسم و بیشتر به او محبّت کنم و بیشتر از پیش به فکر شاد کردن او باشم.


ما اگر این گونه به مسئلۀ محبّت کردن به بچّه‏ ها نگاه کنیم، نه تنها آنها را مانع پیشرفت خود نمی‏بینیم؛ بلکه وجودشان را یکی از اصلی‏‌ترین عوامل رشد خویش خواهیم دانست.

[۱]. «مَن قَبَّلَ وَلَدَهُ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَسَنَهً وَ مَن فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اللَّهُ یَومَ القِیامَهِ» ( الکافی، ج۶، ص۴۹).

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.